Varför är modulerna låsta?

Att lära sig nya saker, utvecklas och förändra sitt beteende tar tid. Det kräver övning och reflektionstid och är helt enkelt inte något man klarar av på en eftermiddag. Det är därför utbildningen är utformat på det sätt den är.