Varför är inte alla uppgifter med i handlingsplanen?

Det finns flera anledningar till det. Vissa delar i utbildningen syftar till reflektion snarare än steg i en handlingsplan, medan andra lämpar sig bättre att genomföra utanför utbildningen.